Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö
Arja Lempinen, Kauneuskeskus Vitaroma Oy (1930938-2), 050 365 2103, Esikkotie 1, 01300 Vantaa

Rekisterin nimi
Kauneuskeskus Vitaroma Oyn asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Kauneuskeskus Vitaroma Oy kerää tietoja asiakkaistaan. Tietoja käytetään ajanvaraukseen, yhteydenottojen hallistsemiseen, hoito-ohjelman laatimiseen ja asiakkaan luvalla markkinointiin.

Mitä tietoja asiakkaista kerätään
Rekisteriin tallentuu asiakkaan nimi, puhelinnumero, osoite, sähköpostiosoite, syntymävuosi, terveyden tila, hoitohistoria, kotihoitotuotteet, ihoanalyysi. Lisäksi HIFU -kasvohoidossa sekä microblading -kevytpigmentoinnissa tehdään erilliset sopimukset, joissa kartoitetaan asiakkaan terveyden tila.

Säännönmukaiset tietolähteet
Sähköinen ajanvarausjärjestelmä Timma – asiakas tallentaa tietonsa ajanvarauksen yhteydessä. Paperilliset asiakaskortit, jotka täytetään hoidon yhteydessä.

Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot
Tietoja voidaan luovuttaa voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa.

Tietoja ei luovuteta EU -maiden ulkopuolelle.

Tekniset ja organisatoriset turvatoimet
Sähköiset tiedot tallennetaan sähköiseen ajanvarausjärjestelmään Timmaan, joka on suojattu ympäristö. Työtietokoneet ovat suojattu salasanalla sekä virustorjuntaohjelmistolla. Liikkeen ovet ovat lukossa. Paperilliset tiedot ovat lukitussa kaapissa.

Henkilötietojen säilytysaika
Tiedot poistetaan asiakkaan pyynnöstä tai 6 vuotta asiakassuhteen päättymisestä.Sähköiset tiedot poistetaan sähköisestä järjestelmästä. Paperilliset tiedot poltetaan.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on Euroopan Unionin tietosuoja-asetuksen 15-22 § mukainen oikeus:
1) tarkastaa mitä tietoja hänestä on rekisterissä
2) oikaista tietojaan
3) pyytää poistamaan tietonsa
4) rajoittaa tietojen käsittelyä
5) siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Katso tarkemmin Rekisteröidyn oikeudet

Tietoturvaloukkauksista ilmoittaminen
Rekisteröidylle: Välittömästi tietoturvaloukkauksen havaitsemisesta
Valvontaviranomaiselle: 72 tunnin kuluessa tietoturvaloukkauksen havaitsemisesta

Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen
Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeeksi päivitetty 14.5.2018